Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii de utilizare ale site-ului LotoStats.ro

1. Folosirea site-ului

(a) Acest site poate fi utilizat doar de persoanele cu vârstă de peste 18 ani.

(b) Utilizarea acestui site este doar pentru scopuri proprii, iar imprimarea sau descărcarea oricărui material de pe acest site este permisă numai cu acordul prealabil scris al deţinătorilor acestui site.

(c) Niciun material de pe acest website nu poate fi republicat online sau offline şi în nicio altă formă fără autorizaţia noastră prealabilă.

(d) Copyrightul şi orice alt drept de proprietate intelectuală privind materialele de pe acest site sunt deţinute de noi şi nu pot fi reproduse în nicio o altă formă de media fără autorizaţia noastră prealabilă.

2. Disclaimer

LotoStats.ro este un site care oferă strict informaţii statistice despre loterii, rezultate ale extragerilor, opinii ale utilizatorilor şi nu oferă recomandări de joc sau plasări de pariuri de niciun fel, sub nicio formă.

Modul în care orice informaţie obţinută prin utilizarea acestui site este folosită de utilizatori, este responsabilitatea directă a fiecărui utilizator şi nu putem fi făcuţi răspunzători de rezultatul direct al folosirii acestor informaţii.

LotoStats.ro nu îşi asumă răspunderea pentru rezultatele loteriilor prezentate pe site. Ele sunt afişate doar cu scop informativ şi nu reprezintă o validare legală a rezultatelor de la extragerile respective. Pentru rezultatele oficiale ale oricărei loterii, va rugăm accesaţi site-ul oficial al loteriei respective.

Utilizarea serviciilor oferite de acest site se face pe propia răspundere iar administratorul website-ului nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care serviciile de pe acest site nu pot fi accesate de utilizatori pe o perioada nedeterminată de timp, indiferent de motivele tehnice şi nu oferă nicio garanţie, în cazul oricăror consecinţe care pot apărea din cauza acestor întreruperi, inclusiv cele de securitatea serviciilor sale.

Deşi am luat toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că informaţiile prezentate pe acest site sunt corecte, nu putem garanta corectitudinea sau completitudinea informaţiilor şi materialelor de pe acest site.

În unele cazuri, e posibil să facem schimbări în conţinutul materialelor în orice moment şi fără o notificare prealabilă.

Conţinutul materialelor de pe acest site poate fi depăşit, iar în cazuri rare poate fi incorect şi nu facem niciun angajament prealabil că toate informaţiile sunt corecte până la o anumită dată sau într-un interval anume.

Materialele de pe acest site sunt oferite fără nicio o condiţie sau garanţie şi pot fi utilizate doar în scopuri informative.

3. Obligaţiile utilizatorului

Prin folosirea acestui website utilizatorul se angajează că nu va poata sau trimite pe acest site orice material:

(a) pentru care nu a obţinut aprobările necesare;

(b) care este discriminatoriu, obscen, pornografic, defăimător, de natură să incite la ura rasială, care poate provoca discomfort sau neplăcere pentru alţii, care încurajează sau constituie un comportament care ar fi considerate infracţiuni penale, da naştere sau ar putea da naştere la o răspundere civilă sau este contrară legilor din România;

(c) care au conţinut politic, religios sau fac referinţe la orientare sexuală, etnică socială sau încalcă confidenţialitatea şi intimitatea altor utilizatori;

(d) care conţin oferte comerciale sau publicitare;

(e) care nu se încadrează în scopul educaţional al Forumului;

(f) care sunt dăunătoare în natură, inclusiv şi fără limitare la viruşi, cai troieni, date corupte sau alte software-uri potenţial dăunătoare.
Utilizatorul îşi asumă întreagă răspundere pentru informaţiile sau materialele pe care le publică sau transmite pe internet sau în oricare altă formă de mass media folosind serviciile LotoStats.ro;

LotoStats.ro nu are nici o responsabilitate pentru materialele sau informaţiile publicate sau transmise pe internet de utilizatorii acestui site.

În cazurile în care Administratorul apreciază că un Utilizator nu respectă condiţiile şi termenii de utilizare al acestui site, Administratorul poate şterge mesajele care nu respectă aceşti termeni şi condiţii, poate restricţiona sau suspendă temporar sau definitiv accesul la LotoStats.ro şi poate interzice pe viitor accesul utilizatorului la serviciile LotoStats.ro

4. Obligaţiile utilizatorului privind propriul cont:

(a) Contul fiecărui utilizator este privat şi nu poate fi utilizat de alte persoane, nici măcar cu permisiunea titularului contului respectiv;

(b) Datele de logare sunt confidenţiale şi nu pot fi împărtăşite cu alte persoane, fie că sunt utilizatori ai acestui site sau nu;

(c) Accesul altor persoane la serviciile acestui site prin folosirea contului unui Utilizator este strict interzisă;

Orice folosire neautorizată a unui cont de către alte persoane, fie că sunt Utilizatori ai acestui site sau nu, va fi aspru sancţionată, contul utilizat putând fi restricţionat sau suspendat definitiv.

Restricţionarea sau suspendarea accesului Utilizatorului poate să fie sau nu precedată de avertismente, în funcţie de aprecierea exclusivă a Administratorului.

5. Linkuri catre si din alte site-uri

(a)Accesarea oricărui alt link existent pe acest site este oferit doar pentru confortul dumneavoastră, LotoStats.ro nu a revizuit conţinutul acestor website-uri şi nu are nicio responsabilitate pentru ele sau pentru conţinutul lor. Dacă alegeţi să accesaţi acele website-uri o faceţi pe răspunderea dumneavoastră;

(b) Postarea unui link pe acest website, este permisă doar în măsură în care nu copiaţi sau reproduceţi pagină sau materialele de pe acest site şi sub rezervă următoarelor condiţii:

(b1) să nu implicaţi acest site în serviciile sau produsele oferite de site-ul dumneavoastră fără o înţelegere prealabilă cu noi;
(b2) să nu denaturaţi relaţia cu noi sau să prezentaţi informaţii false despre noi;
(b3) site-ul dumneavoastră să nu conţină materiale ofensatoare, controversate sau care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, drepturile oricărei persoane sau care este în contradicţie cu legile României.

(c) Dacă alegeţi să plasaţi un link pe site-ul nostru, încălcând punctele b1, b2, b3, poate atrage despăgubiri pentru orice pierderi sau daune suferite că urmare a acţiunilor dumneavoastră.

Orice folosire neautorizată a unui cont de către alte persoane, fie că sunt Utilizatori ai acestui site sau nu, va fi aspru sancţionată, contul utilizat putând fi restricţionat sau suspendat definitiv.

Restricţionarea sau suspendarea accesului utilizatorului poate să fie sau nu precedată de avertismente, în funcţie de aprecierea exclusivă a Administratorului.

6. Publicitate

LotoStats.ro poate difuzeaza anunturi grafice, care apar ca imagini, animatie sau video, anunturi text, care apar sub forma de link-uri text prin intermediul unei companii externe, ce permite afisarea reclamelor pe site.

7. Protecţia datelor cu caracter personal

LotoStats.ro respecta si incearca sa protejeze dreptul la intimitate si viata privata a utilizatorilor site-ului sau. In acest sens, colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane fizice care viziteaza acest site este facuta in conformitate cu legea nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal. De aceea depunem intregul efort necesar pentru a ne asigura ca informatiile pe care dumneavoastra le introduceti in baza noastra de date sunt folosite numai in scopurile pe care dumneavoastra le aveti in vedere.

8. Informaţii stocate automat de computerul dumneavoastră (Cookies)

În momentul accesării site-ului LotoStats.ro, acesta poate stoca un volum de informaţie în computerul dumneavoastră. Această informaţie este în formă de "cookie" sau un fişier de date similar cu acesta şi reprezintă o facilitate cu ajutorul căreia LotoStats.ro vă oferă o navigare mai uşoară.

9. Feedback

LotoStats.ro ofera posibilitatea utilizatorilor sai de a trimite comentarii, intrebari si sugestii. Orice informatie care este trimisa prin intermediul formularelor de contact va fi folosita tinand cont de dreptul la confidentialitate si la imagine al persoanelor.

10. Liveramp - Private and Cookie policy

Când navigați prin site-urile noastre web sau utilizați aplicațiile noastre mobile și când introduceți adresa dvs. de e-mail pe acestea (fie pentru a vă conecta, fie pentru a vă înscrie la un newsletter sau similar), putem partaja informații personale sau de altă natură pe care le colectăm de la dvs., cum ar fi adresa dvs. de e-mail (sub formă hash, pseudonimizată), adresa IP, ID-ul dvs. de publicitate mobil sau informații despre browserul dvs. sau sistemul de operare, cu partenerul nostru LiveRamp și companiile sale din grup, acționând ca operatori asociați.

LiveRamp folosește aceste informații pentru a crea un cod de identificare online în scopul de a vă recunoaște pe dispozitivele dvs. Acest cod nu conține niciuna dintre datele dvs. cu caracter personal identificabile și nu va fi utilizat de LiveRamp pentru a vă reidentifica.

Plasăm acest cod în cookie-ul nostru sau folosim un cookie LiveRamp și permitem utilizarea acestuia pentru publicitate online și cross-channel.

Acesta poate fi furnizat partenerilor noștri de publicitate și altor companii terțe de publicitate la nivel global pentru a permite conținut bazat pe interese sau publicitate direcționată pe parcursul experienței dvs. online (de exemplu, web, e-mail, dispozitive conectate și în aplicație etc.).

La rândul lor, aceste terțe părți pot utiliza acest cod pentru a conecta date demografice sau informații bazate pe interese pe care le-ați furnizat în interacțiunile dvs. cu acestea.

Informații detaliate despre activitățile de prelucrare a datelor LiveRamp sunt disponibile în politica de confidențialitate și opoziție LiveRamp aici: https://your-rights.liveramp.uk/home.

Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul sau să vă opuneți la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în orice moment.

11. GDPR

a) GENERALITĂȚI

Regulamentul 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (General Data Protection Regulation, în prezentul document – GDPR, Regulament sau RGPD) a fost adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene în 27 aprilie 2016, prevederile acestuia fiind direct aplicabile începând cu data de 25 mai 2018. Acest Regulament abrogă, în mod expres, Directiva 95/46/CE, înlocuind astfel și prevederile Legii nr. 677/2001 (în prezent, abrogate).

Regulamentul este direct aplicabil în toate statele membre, protejând drepturile tuturor persoanelor fizice aflate pe teritoriul Uniunii Europene. Din punct de vedere material, Regulamentul se aplică tuturor operatorilor care prelucrează date cu caracter personal. Regulamentul nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal care privesc persoane juridice şi, în special, întreprinderi cu personalitate juridică, inclusiv numele şi tipul de persoană juridică şi datele de contact ale persoanei juridice.

Datele cu caracter personal sunt definite ca fiind orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

b) IDENTITATEA OPERATORULUI

Având în vedere articolul 4 punctul 7 din Regulament, care definește noțiunea de „operator” ca fiind persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, operatorul care prelucrează date cu caracter personal prin intermediul acestui website este CREATIVE EVENTS SERVICE S.R.L., cu sediul în Vulcan, Hunedoara, Str. Traian, nr. 12j, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului J20/534/2017, având CUI 37435764, reprezentată legal de Alexandru I., cu date de contact email: [email protected].

c) COLECTAREA DATELOR PERSONALE

Atunci când utilizați Website-ul: lotostats.ro Website-ul colectează în mod automat anumite informații și le stochează în fișiere-jurnal. Aceste informații includ adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră (la nivel de oraș), tipul browserului, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului nostru, informații despre dispozitiv, programe vizualizate, id dispozitiv (notificări și identificare), timestamp, cerere/acțiune. Folosim aceste informații pentru a ne putea concepe Website-ul în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor noștri. De asemenea, este posibil să vă folosim adresa IP pentru a contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele noastre și pentru a ne administra pagina de internet, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a culege informații demografice generale care să ne sprijine în identificarea preferințelor vizitatorilor. Temeiul prelucrării este reprezentat de respectarea Condițiilor de utilizare, interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe website și a asigura securitatea website-ului. În plus, temeiul legal al prelucrării este reprezentat și de interesul legitim al Companiei de a-și apăra drepturile și de a răspunde la eventuale plângeri și/sau solicitări.

Date prelucrate prin intermediul Google Analytics – în momentul utilizării Website-ului, prin intermediul Google Analytics și în baza consimțământului utilizatorului, sunt colectate date referitoare la numărul utilizatorilor activi, fluxurilor video vizualizate în cadrul Website-ului, date despre dispozitiv (sistemul de operare, fabricantul, modelul), numărul sesiunilor, durata sesiunilor și aria geografică. Aceste date sunt colectate printr-o maniera care nu permite identificarea directă a utilizatorului/utilizatorului. Scopul prelucrării - folosim aceste informații pentru a ne ajuta să înțelegem cum utilizatorii folosesc Website-ul. Spre exemplu, ne ajută să vizualizăm segmentele din care fac parte utilizatorii Website-ului. Temeiul juridic al prelucrării - prelucrarea datelor dumneavoastră are loc în baza consimțământului acordat prin intermediul panoului de management consimțământ, panou activ la prima accesare a Website-ului (sau asupra căruia se poate reveni din secțiunea dedicată, secțiune disponibilă în footer-ul Website-ului) Destinatarii datelor – pentru scopul prelucrărilor de mai sus, datele prelucrate prin intermediul Google Analytics sunt transferate către Google. Conform selecției din contul de administrare și conform Politicii de Confidențialitate Google Analytics, politici conform căreia, pentru entitățile din Uniunea Europeană, entități care utilizează acest serviciu, datele se vor prelucra doar în Uniunea Europeană sau SEE. În situația în care stocarea și/sau prelucrarea va implica transferul datelor în afara Uniunii Europene sau SEE, Google se va asigura că Google LLC va respecta cadrele juridice care asigură un nivel de protecție echivalent cu legislația Uniunii Europene, iar transferul datelor se va realiza în baza unui acord, în conformitate cu clauzele contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene, sau în baza altor garanții recunoscute de lege (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO). Cât timp prelucrăm datele – datele prelucrate prin intermediul Google Analytics sunt prelucrate pentru 26 de luni conform termenului standard implementat de către Google, după care sunt anonimizate și păstrate sub formă de date statistice.

Date prelucrate prin intermediul Google Doubleclick for Publishers ( Google DFP) – în cadrul Website-ului există diverse spații în care este afișat material publicitar. DFP este o platformă prin care potențialii clienți de publicitate pot licita în timp real pentru afișarea materialului publicitar în spațiul dedicat din cadrul Website-ului. Pentru realizarea acestui flux, Google transmite o serie de date către ofertanții potențiali prin intermediul funcției de oferte în timp real pentru ca aceștia să decidă dacă doresc să difuzeze anunțuri către utilizatori și, dacă da, ce anunțuri urmează să fie difuzate.

Tipurile de informații distribuite (date prelucrate) potențialilor ofertanți sunt:

• adresa url (adresa paginii);

• categoria din care face parte pagina (spre exemplu, știri despre muzică) și limba în care este scris conținutul paginii;

• tipul browserului și al dispozitivului utilizat pentru accesarea paginii;

• dimensiunea ecranului (rezoluția) dispozitivului;

• poziția geografică aproximativă (la nivel de regiune – nu se distribuie locația exactă), pe care potențialii ofertanți o pot utiliza în scopuri precum determinarea geografiei aproximative a utilizatorilor pentru ei înșiși și ca un semn de protecție împotriva fraudei publicitare;

• versiunea pseudonimizată a adresei IP;

• identificatorului pseudonimizat al cookie-ului, care este unic pentru ofertantul potențial și care ajută un ofertant care are propriul său cookie în browser-ul utilizatorului să aibă acces la orice alte informații pe care le-a asociat cu acel cookie (de exemplu, pe baza acelui cookie, ofertantul poate ști că utilizatorul este o femeie interesată de un anumit sport).

Modul în care ofertanţii potenţiali folosesc aceste informaţii este limitat prin regulile Google, iar mai multe informații despre acest aspect puteți afla și pe doubleclick. Un istoric al materialelor publicitare afișate este reținut de Google, separat pentru utilizatorii conectați și pentru cei deconectați. Istoricul cuprinde solicitarea de accesarea a paginii, adresa IP (conform descrierii de mai sus), tipul browserului, limba browserului, data și ora afișării materialului, identificatorul cookie-ului (conform descrierii de mai sus). Adresele IP sunt pseudonimizate, respectiv anonimizate de către Google în două etape: parțial, după 9 luni, și total, după 18 luni. Identificatorii cookie-urilor și/sau identificatorii publicitari sunt utilizați și pentru a detecta și a preveni frauda în domeniul materialelor publicitare și pentru asigurarea că utilizatorii nu văd materiale/anunțuri pe care în trecut le-au blocat. Pentru astfel de situații, datele sunt păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp.

Scopul prelucrărilor – utilizăm Google DFP în vederea livrării materialelor publicitare într-un mod mai eficient, adaptat la interesele utilizatorilor. În anumite situații, conform politicii Google, acesta poate utiliza aceste date și în scopuri conexe (dfp_premium/answer/7670381)

Temeiul prelucrării. Prelucrările în vederea afisării materialelor publicitare în funcție de interesele utilizatorilor sunt realizate în baza consimțământului acordat de către aceștia, consimțământ acordat prin intermediul panoului de management consimțământ, panou activ la prima accesare a Website-ului (sau asupra căruia se poate reveni din secțiunea dedicată, secțiune disponibilă în footer-ul Website-ului).

Pentru claritate, în situația în care optați pentru afișarea de materiale publicitare bazate pe interesele dumneavoastră, prin intermediul Google DFP vi se vor servi astfel de materiale – spre exemplu, dacă ați căutat referințe pe anumite website-uri (terțe) de cumpărături despre anumite dispozitive mobile, în situația în care optați pentru materiale publicitare bazate pe interesele dumneavoastră (targetate), este posibil ca materialele afișate atunci când accesați Website-ul să se refere la acele dispozitive pe care le-ați căutat. În situația în care nu optați pentru afișarea de materiale publicitare personalizate, selecția (opțiunea) nu semnifică neafișarea materialelor publicitare, în continuare fiind afișate materiale publicitare fără o legătură cu preferințele dumneavoastră (preferințe deduse din istoricul căutărilor și/sau interacțiunilor pe internet).

Destinatarii datelor – pentru scopurile mai-sus descrise, datele prelucrate prin intermediul Google DFP sunt transferate către Google Inc în Statele Unite ale Americii. Pentru aceste prelucrări, Google acționează ca operator independent (distinct față de noi). Transferul datelor se va realiza în baza unui acord, în conformitate cu clauzele contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene, sau pe baza altor garanții recunoscute de către lege CELEX:32016R0679.

Cât timp stocăm datele - datele sunt prelucrate până la data la care cookie-urile expiră sau le ştergeţi (găsiţi detalii în secţiunea dedicată cookie-urilor), sau până la data la care opriţi posibilitatea personalizării publicităţii din Google Ads Settings - ads/answer/2662856.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE - Art 15-21

Aveți dreptul de a accesa, de a rectifica, de a renunța, de a vă șterge datele sau de a vă plânge la o autoritate de protecție a datelor. Pentru a face acest lucru, trebuie să trimiteți un e-mail către DPO ([email protected])

Când vă abonați să primiți newsletterul nostru

Atunci când vă abonați să primiți newsletterul nostru de știri vom prelucra adresa de e-mail în acest scop în vederea transmiterii mesajelor. Temeiul legal al prelucrării este consimțământul dumneavoastră. Ne asigurăm că aveți la dispoziție o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, fie în comunicarea propriu-zisă, fie contactându-ne în modul mai-jos indicat. Atunci când vă dezabonați, comunicarea newsletter-ului încetează. Adresa de e-mail va fi partajată cu furnizorul soluției de trimitere a newsletter-ului de e-mail (situație în care datele nu sunt transferate în afara Uniunii Europene).

Date prelucrate prin Google Doubleclick for Publishers (DFP) - în cadrul Aplicației avem diverse spaţii publicitare, spații al căror conţinut este ocupat prin intermediul serviciului DFP. Pe Aplicație, acestea funcţionează prin intermediul unei biblioteci (SDK) dezvoltată de către Google și pusă la dispoziția dezvoltatorilor de aplicații mobile. Google, prin intermediul soluțiilor software dezvoltate și întreținute, poate realiza transmiterea de publicitate personalizată conform intereselor dumneavoastră. Menţionăm de la început că aveţi posibilitatea de a opta să nu fiţi parte din serviciul de direcţionare al publicităţii efectuat de Google pe orice website sau aplicaţie, inclusiv ale noastre, prin parcugerea paşilor descrişi la aici. De asemenea, Aplicația vă oferă posibilitatea de a opta să nu primiți publicitate personalizată prin alegerea opțiunii corespunzătoare din secțiunea de configurare sau din primul ecran disponibil la prima utilizare/accesare a Aplicației. În cadrul acestui serviciu, Google Inc este operator (astfel că are loc un transfer al datelor dumneavoastră de la Noi către Google), însă, asta nu înseamnă că Google poate folosi datele dumneavoastră mai departe de livrarea publicităţii pe Website sau Aplicație și/sau pentru îmbunătăţirea serviciilor sale.

Scopul prelucrărilor - utilizăm DFP pentru a vă livra publicitate într-un mod mai eficient, adaptat la interesele dumneavoastră. Identificatorii terminalelor, cum ar fi ID-urile de publicitate mobilă, sunt folosite în cadrul DFP pentru a împiedica utilizatorii să vadă de mai multe ori același anunț publicitar, pentru a detecta și opri fraudarea clicurilor și pentru a afişa anunțuri publicitare care pot fi mai relevante pentru dumneavoastră (cum ar fi anunțurile bazate pe website-uri pe care le-aţi vizitat). Google utilizează datele în scopuri conexe, despre care puteţi citi accesând aici.

Prezenta Politică de Confidețialitate poate fi actualizată, în funcție de avansul tehnologic și/sau legislativ. Vă sfătuim ca din când în când să verificați prezenta Politică pentru a consulta actualizările și/sau modificările care pot apărea.

Declarația de confidențialitate Adapex:

Acest site este afiliat cu Adapex INC în scopul plasării de reclame pe site, iar Adapex INC va colecta și utiliza anumite date în scopuri publicitare. Aflați mai multe despre utilizarea datelor Adapex aici.